Archivo

Actualización: 2019/11/19
RepEspEJA:

EJA:

EJC 2018 Ribeira Grande, Azores(Portugal):

EJC 2017 Lublin (Polonia):

EJC 2016 Almere (Países Bajos):

EJC 2015 Brunico (Italia):

EJC 2014 Millstreet (Irlanda):

EJC 2013 Toulouse (Francia):

EJC 2012 Lublin (Polonia):

EJC 2009 Vitoria (España):

EJC 2008 Karlsruhe (Alemania):

    EJC 2007 Atenas (Grecia):

    Otros encuentros:

    Otros documentos:

    * Redactado con la tipografía "Ryman-Eco" (la más ecológica).